Điều chưa biết về Vũ Hán: Thành phố đang trong tâm dịch coronavirus

Khung cảnh Vũ Hán. Ảnh: Alamy.
Khung cảnh Vũ Hán. Ảnh: Alamy.
Khung cảnh Vũ Hán. Ảnh: Alamy.
Lên top