Điều chưa biết về con trai lãnh tụ Fidel Castro vừa tự sát

Ông Fidel Castro Díaz-Balart, con trai lớn lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Ảnh: Getty.
Ông Fidel Castro Díaz-Balart, con trai lớn lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Ảnh: Getty.
Ông Fidel Castro Díaz-Balart, con trai lớn lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Ảnh: Getty.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top