Điều chưa biết về cơ quan quyền lực ông Medvedev làm việc sau khi từ chức

Hội đồng An ninh Nga được thành lập năm 1992. Ảnh: Kremlin.ru.
Hội đồng An ninh Nga được thành lập năm 1992. Ảnh: Kremlin.ru.
Hội đồng An ninh Nga được thành lập năm 1992. Ảnh: Kremlin.ru.
Lên top