"Điệp viên 007" sẽ gửi thông điệp khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Diễn viên Daniel Craig là Đại sứ phụ trách về vấn đề xoá bỏ tàn dư bom mìn sau chiến tranh của Liên Hợp Quốc từ tháng 4.2015. Ảnh: AFP.
Diễn viên Daniel Craig là Đại sứ phụ trách về vấn đề xoá bỏ tàn dư bom mìn sau chiến tranh của Liên Hợp Quốc từ tháng 4.2015. Ảnh: AFP.
Diễn viên Daniel Craig là Đại sứ phụ trách về vấn đề xoá bỏ tàn dư bom mìn sau chiến tranh của Liên Hợp Quốc từ tháng 4.2015. Ảnh: AFP.
Lên top