Diễn viên hài đắc cử Tổng thống Ukraina: Vai diễn "vận" vào đời

Ông Volodymyr Zelensky trong hình ảnh quảng cáo bộ phim hài "Người đầy tớ của nhân dân". Ảnh: KVARTAL 95
Ông Volodymyr Zelensky trong hình ảnh quảng cáo bộ phim hài "Người đầy tớ của nhân dân". Ảnh: KVARTAL 95
Ông Volodymyr Zelensky trong hình ảnh quảng cáo bộ phim hài "Người đầy tớ của nhân dân". Ảnh: KVARTAL 95
Lên top