Diễn viên hài chiến thắng áp đảo, trở thành tân Tổng thống Ukraina

Ông Volodymyr Zelensky ăn mừng chiến thắng hôm 21.4. Ảnh: Reuters
Ông Volodymyr Zelensky ăn mừng chiến thắng hôm 21.4. Ảnh: Reuters
Ông Volodymyr Zelensky ăn mừng chiến thắng hôm 21.4. Ảnh: Reuters
Lên top