Diễn viên hài bất ngờ dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina

Ông Volodymyr Zelensky đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong bầu cử Tổng thống Ukraina. Ảnh: Getty Images
Ông Volodymyr Zelensky đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong bầu cử Tổng thống Ukraina. Ảnh: Getty Images
Ông Volodymyr Zelensky đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong bầu cử Tổng thống Ukraina. Ảnh: Getty Images
Lên top