Diễn tiến nghẹt thở ở 2 bang chiến địa Pennsylvania, Georgia

Ảnh cử tri đi bỏ phiếu và các lá phiếu trước khi bắt đầu kiểm đếm ở một số bang như Utah, Pennsylvania trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Ảnh cử tri đi bỏ phiếu và các lá phiếu trước khi bắt đầu kiểm đếm ở một số bang như Utah, Pennsylvania trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Ảnh cử tri đi bỏ phiếu và các lá phiếu trước khi bắt đầu kiểm đếm ở một số bang như Utah, Pennsylvania trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Lên top