Diễn tiến mới nhất về vaccine ngừa COVID-19 ở Oxford

Tình nguyện viên đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Oxford, Anh. Ảnh: AFP
Tình nguyện viên đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Oxford, Anh. Ảnh: AFP
Tình nguyện viên đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Oxford, Anh. Ảnh: AFP
Lên top