Diện mạo Xuân vận 2021 ở Trung Quốc giữa dịch COVID-19

Hành khách lên tàu cao tốc tại một nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 1.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách lên tàu cao tốc tại một nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 1.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hành khách lên tàu cao tốc tại một nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 1.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top