Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điện Kremlin muốn truyền hình Mỹ xin lỗi vì xúc phạm ông Putin