Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Hà Nội: ASEAN 4.0, cơ hội có dành cho tất cả?

Diễn đàn mở với chủ đề “ASEAN 4.0 có dành cho tất cả?” (ASEAN 4.0 for all?) tổ chức ngày 11.9 trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: WEF.
Diễn đàn mở với chủ đề “ASEAN 4.0 có dành cho tất cả?” (ASEAN 4.0 for all?) tổ chức ngày 11.9 trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: WEF.
Diễn đàn mở với chủ đề “ASEAN 4.0 có dành cho tất cả?” (ASEAN 4.0 for all?) tổ chức ngày 11.9 trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: WEF.
Lên top