Diễn biến xấu nhanh, Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cấp độ cao nhất. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cấp độ cao nhất. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cấp độ cao nhất. Ảnh: Yonhap
Lên top