Diễn biến trên thực địa ở Biển Đông gây quan ngại

Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top