Diễn biến phức tạp trên biển có thể đẩy ASEAN vào khó khăn mới

Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) với chủ đề “Cách tiếp cận gắn kết và thích ứng của ASEAN về hợp tác biển” diễn ra ngày 14.12.  Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) với chủ đề “Cách tiếp cận gắn kết và thích ứng của ASEAN về hợp tác biển” diễn ra ngày 14.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) với chủ đề “Cách tiếp cận gắn kết và thích ứng của ASEAN về hợp tác biển” diễn ra ngày 14.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top