Diễn biến mới vụ New York điều tra nghi vấn thuế của tập đoàn Trump

Cảnh sát New York đứng gác trước Tháp Trump trên đại lộ số 5 vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống ở New York hôm 2.11.2020. Ảnh: AFP.
Cảnh sát New York đứng gác trước Tháp Trump trên đại lộ số 5 vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống ở New York hôm 2.11.2020. Ảnh: AFP.
Cảnh sát New York đứng gác trước Tháp Trump trên đại lộ số 5 vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống ở New York hôm 2.11.2020. Ảnh: AFP.
Lên top