Diễn biến mới nhất xét xử cảnh sát có 7 tiền án làm chết George Floyd

Thomas Lane nộp tiền bảo lãnh tại ngoại và ra khỏi nhà tù hôm 10.6. Ảnh: Cảnh sát Hạt Hennepin.
Thomas Lane nộp tiền bảo lãnh tại ngoại và ra khỏi nhà tù hôm 10.6. Ảnh: Cảnh sát Hạt Hennepin.
Thomas Lane nộp tiền bảo lãnh tại ngoại và ra khỏi nhà tù hôm 10.6. Ảnh: Cảnh sát Hạt Hennepin.
Lên top