Diễn biến mới nhất ở Syria: Nga tung quân cảnh, khí tài tới vùng đông bắc

Nga sẽ điều quân cảnh bổ sung và trang thiết bị tới đông bắc Syria sau bản ghi nhớ giữa ông Putin và Erdogan. Ảnh: Sputnik.
Nga sẽ điều quân cảnh bổ sung và trang thiết bị tới đông bắc Syria sau bản ghi nhớ giữa ông Putin và Erdogan. Ảnh: Sputnik.
Nga sẽ điều quân cảnh bổ sung và trang thiết bị tới đông bắc Syria sau bản ghi nhớ giữa ông Putin và Erdogan. Ảnh: Sputnik.
Lên top