Điểm nóng đa dạng sinh học bị tàn phá nặng nề do trái đất nóng lên

Báo tuyết Himalayas - loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng do nóng lên toàn cầu. Ảnh: AFP
Báo tuyết Himalayas - loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng do nóng lên toàn cầu. Ảnh: AFP
Báo tuyết Himalayas - loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng do nóng lên toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top