Điểm nhấn quan trọng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1

Tổng thống Donald Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ngày 15.1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ngày 15.1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ngày 15.1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Lên top