Điểm mặt 12 tàu chiến Mỹ điều động vào vị trí, sẵn sàng tấn công Syria

Tàu sân bay Mỹ USS Harry S Truman. Ảnh: Mail.
Tàu sân bay Mỹ USS Harry S Truman. Ảnh: Mail.
Tàu sân bay Mỹ USS Harry S Truman. Ảnh: Mail.