Điểm mặt 10 giải Ig Nobel hài hước năm 2021

Thử nghiệm treo ngược tê giác đoạt giải Ig Nobel 2021. Ảnh: Bộ Môi trường Namibia
Thử nghiệm treo ngược tê giác đoạt giải Ig Nobel 2021. Ảnh: Bộ Môi trường Namibia
Thử nghiệm treo ngược tê giác đoạt giải Ig Nobel 2021. Ảnh: Bộ Môi trường Namibia
Lên top