Điểm dừng chân đáng chú ý nhất của đoàn điều tra quốc tế WHO tại Vũ Hán

Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đang điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đang điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đang điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top