Điềm bất lành cho sự kiện lớn

Cờ của các quốc gia thành viên NATO tại trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ. Ảnh: PA
Cờ của các quốc gia thành viên NATO tại trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ. Ảnh: PA
Cờ của các quốc gia thành viên NATO tại trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ. Ảnh: PA
Lên top