Dịch vụ dọn rác không gian thương mại sẽ sẵn sàng vào năm 2024

Astroscale hợp tác với OneWeb về việc phát triển công nghệ loại bỏ rác không gian. Ảnh: Astroscale
Astroscale hợp tác với OneWeb về việc phát triển công nghệ loại bỏ rác không gian. Ảnh: Astroscale
Astroscale hợp tác với OneWeb về việc phát triển công nghệ loại bỏ rác không gian. Ảnh: Astroscale
Lên top