Dịch viêm phổi Vũ Hán: Trung Quốc cách chức Bí thư tỉnh Hồ Bắc

Ông  Jiang Chaoliang (Tưởng Siêu Lương) -  Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc  thị sát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Ông đã bị cách chức và thay thế bởi thị trưởng Thượng Hải. Ảnh: China Daily/Reuters.
Ông Jiang Chaoliang (Tưởng Siêu Lương) - Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc thị sát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Ông đã bị cách chức và thay thế bởi thị trưởng Thượng Hải. Ảnh: China Daily/Reuters.
Ông Jiang Chaoliang (Tưởng Siêu Lương) - Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc thị sát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Ông đã bị cách chức và thay thế bởi thị trưởng Thượng Hải. Ảnh: China Daily/Reuters.
Lên top