Dịch cúm gia cầm lây lan ra 1/4 đất nước Nhật Bản

Dịch cúm gia cầm đã lây lan ra 1/4 số tỉnh của Nhật Bản. Ảnh: AFP
Dịch cúm gia cầm đã lây lan ra 1/4 số tỉnh của Nhật Bản. Ảnh: AFP
Dịch cúm gia cầm đã lây lan ra 1/4 số tỉnh của Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top