Dịch COVID-19 thế giới ngày 19.5: Mốc mới trong thử nghiệm vaccine của Mỹ

Một nhân viên mặc đồ bảo hộ tại một chợ thực phẩm ở khu phố Jackson Heights, quận Queens, thành phố New York, ngày 18.5. Ảnh: AFP
Một nhân viên mặc đồ bảo hộ tại một chợ thực phẩm ở khu phố Jackson Heights, quận Queens, thành phố New York, ngày 18.5. Ảnh: AFP
Một nhân viên mặc đồ bảo hộ tại một chợ thực phẩm ở khu phố Jackson Heights, quận Queens, thành phố New York, ngày 18.5. Ảnh: AFP
Lên top