Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Lên top