Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp WHO, cảnh báo COVID-19 có thể không bao giờ biến mất. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp WHO, cảnh báo COVID-19 có thể không bao giờ biến mất. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp WHO, cảnh báo COVID-19 có thể không bao giờ biến mất. Ảnh: AFP
Lên top