Dịch COVID-19 lây lan tại hàng chục trường học ở thủ đô nước Đức

Một góc bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị Jaffestrasse Corona ở Berlin, Đức hôm 20.8. Ảnh: AFP.
Một góc bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị Jaffestrasse Corona ở Berlin, Đức hôm 20.8. Ảnh: AFP.
Một góc bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị Jaffestrasse Corona ở Berlin, Đức hôm 20.8. Ảnh: AFP.
Lên top