Dịch COVID-19 lan khắp các châu lục

Nhân viên hàng không đeo khẩu trang ở sân bay Sao Paolo, Brazil ngày 26.2.2020. Ảnh: AP
Nhân viên hàng không đeo khẩu trang ở sân bay Sao Paolo, Brazil ngày 26.2.2020. Ảnh: AP
Nhân viên hàng không đeo khẩu trang ở sân bay Sao Paolo, Brazil ngày 26.2.2020. Ảnh: AP
Lên top