Dịch COVID-19: Anh phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ Thế chiến 2

Anh áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt nhất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Daily Express
Anh áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt nhất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Daily Express
Anh áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt nhất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Daily Express
Lên top