Dịch chồng dịch, Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới

Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt với dịch bệnh Ebola trong khi đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh lây truyền khác. Ảnh: AFP
Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt với dịch bệnh Ebola trong khi đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh lây truyền khác. Ảnh: AFP
Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt với dịch bệnh Ebola trong khi đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh lây truyền khác. Ảnh: AFP
Lên top