Dịch bệnh virus Corona từng hoành hành cách đây 20.000 năm

Dịch virus Corona có thể đã xảy ra từ 20.000 năm trước và có những gene người ở Đông Á cổ đại đã tiến hóa để ngăn chặn lây nhiễm. Ảnh:  Đại học Arizona
Dịch virus Corona có thể đã xảy ra từ 20.000 năm trước và có những gene người ở Đông Á cổ đại đã tiến hóa để ngăn chặn lây nhiễm. Ảnh: Đại học Arizona
Dịch virus Corona có thể đã xảy ra từ 20.000 năm trước và có những gene người ở Đông Á cổ đại đã tiến hóa để ngăn chặn lây nhiễm. Ảnh: Đại học Arizona
Lên top