Địa điểm lý tưởng để xem nhật thực cuối cùng của thập kỷ

Nhật thực hình khuyên ở Mỹ năm 2010. Ảnh: AO.
Nhật thực hình khuyên ở Mỹ năm 2010. Ảnh: AO.
Nhật thực hình khuyên ở Mỹ năm 2010. Ảnh: AO.
Lên top