Địa điểm khảo sát lâu nhất của nhóm chuyên gia WHO ở Trung Quốc

Nhóm chuyên gia WHO thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc hôm 1.2. Ảnh: AFP.
Nhóm chuyên gia WHO thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc hôm 1.2. Ảnh: AFP.
Nhóm chuyên gia WHO thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc hôm 1.2. Ảnh: AFP.
Lên top