Đi tìm lời giải cho lớp vỏ biến mất của Trái đất

Mảng kiến tạo hiện đại của Trái đất có thể được hình thành nên từ khoảng 1 tỉ năm trở lại đây, theo nghiên cứu mới. Ảnh: Shutter/AFP
Mảng kiến tạo hiện đại của Trái đất có thể được hình thành nên từ khoảng 1 tỉ năm trở lại đây, theo nghiên cứu mới. Ảnh: Shutter/AFP
Mảng kiến tạo hiện đại của Trái đất có thể được hình thành nên từ khoảng 1 tỉ năm trở lại đây, theo nghiên cứu mới. Ảnh: Shutter/AFP
Lên top