Di tích hóa thạch ở Italia gây chấn động về tổ tiên loài người

Cận cảnh hài cốt hóa thạch của người Neanderthal trong một hang động ở Italia. Ảnh: Bộ Văn hóa Italia
Cận cảnh hài cốt hóa thạch của người Neanderthal trong một hang động ở Italia. Ảnh: Bộ Văn hóa Italia
Cận cảnh hài cốt hóa thạch của người Neanderthal trong một hang động ở Italia. Ảnh: Bộ Văn hóa Italia
Lên top