"Dị nhân" 40 năm nuôi mái tóc khổng lồ không gội

Ông Sakal Dev Tuddu với mái tóc 40 năm không cắt gội. Ảnh: Barcroft Media
Ông Sakal Dev Tuddu với mái tóc 40 năm không cắt gội. Ảnh: Barcroft Media
Ông Sakal Dev Tuddu với mái tóc 40 năm không cắt gội. Ảnh: Barcroft Media
Lên top