Đi đường tắt về nhà, người đàn ông bị đàn chó dữ cắn 100 vết đến chết

Nạn nhân Melvin Olds Jr. Ảnh: Facebook
Nạn nhân Melvin Olds Jr. Ảnh: Facebook
Nạn nhân Melvin Olds Jr. Ảnh: Facebook
Lên top