Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

Sau khi hai trong số nhiều du khách Italia đến Ấn Độ dương tính với COVID-19 vào tháng trước,  số người còn lại đã được kiểm dịch tại một cơ sở đặc biệt ở New Delhi. Ảnh: AFP
Sau khi hai trong số nhiều du khách Italia đến Ấn Độ dương tính với COVID-19 vào tháng trước, số người còn lại đã được kiểm dịch tại một cơ sở đặc biệt ở New Delhi. Ảnh: AFP
Sau khi hai trong số nhiều du khách Italia đến Ấn Độ dương tính với COVID-19 vào tháng trước, số người còn lại đã được kiểm dịch tại một cơ sở đặc biệt ở New Delhi. Ảnh: AFP
Lên top