Di chỉ khảo cổ soi sáng chương quan trọng về nguồn gốc loài người

Lưu vực Wadi Zin trong vườn quốc gia Ein Avdat. Di chỉ khảo cổ Boker Tachtit ở vị trí ngôi sao. Ảnh: Viện Khoa học Weizmann
Lưu vực Wadi Zin trong vườn quốc gia Ein Avdat. Di chỉ khảo cổ Boker Tachtit ở vị trí ngôi sao. Ảnh: Viện Khoa học Weizmann
Lưu vực Wadi Zin trong vườn quốc gia Ein Avdat. Di chỉ khảo cổ Boker Tachtit ở vị trí ngôi sao. Ảnh: Viện Khoa học Weizmann
Lên top