Dẹp yên người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công tràn sang lãnh thổ Iraq

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Lên top