Đến lượt Vũ Hán gửi lực lượng y tế hỗ trợ Bắc Kinh khống chế COVID-19

Các nhân viên y tế bên cạnh những người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày19.6. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế bên cạnh những người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày19.6. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế bên cạnh những người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày19.6. Ảnh: AFP
Lên top