Đến lượt Thái Lan ủng hộ “nỗ lực” của Trung Quốc ở Biển Đông