Đến lượt Mỹ lên tiếng về nhiệm kỳ Chủ tịch của Trung Quốc

Nhà Trắng tuyên bố việc Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch là vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images
Nhà Trắng tuyên bố việc Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch là vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images
Nhà Trắng tuyên bố việc Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch là vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM