"Đêm trắng" trong Phòng Tình huống đêm Iran tấn công căn cứ Mỹ

Tổng thống Donald Trump họp bàn cùng các quan chức Mỹ trong đêm Iran tấn công. Ảnh: Business Insider
Tổng thống Donald Trump họp bàn cùng các quan chức Mỹ trong đêm Iran tấn công. Ảnh: Business Insider
Tổng thống Donald Trump họp bàn cùng các quan chức Mỹ trong đêm Iran tấn công. Ảnh: Business Insider
Lên top