Đếm ngược 60 ngày hiệp định CPTPP có hiệu lực

Australia là thành viên thứ 6 phê chuẩn CPTPP. Ảnh: Reuters.
Australia là thành viên thứ 6 phê chuẩn CPTPP. Ảnh: Reuters.
Australia là thành viên thứ 6 phê chuẩn CPTPP. Ảnh: Reuters.
Lên top