Để vợ tiếm quyền - tội nặng nhất của Tổng thống Zimbabwe Mugabe

Tổng thống Robert Mugabe và phu nhân Grace Mugabe. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Robert Mugabe và phu nhân Grace Mugabe. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Robert Mugabe và phu nhân Grace Mugabe. Ảnh: Getty Images
Lên top